Vatandaşlarımıza ve Abonelerimize Önemli Duyuru

Değerli abonelerimiz,

Son zamanlarda Edremit Belediyesi tarafından gerek web sitesinde gerekse siz abonelerimiz ziyaret edilerek vakfımız tarafından işletilmekte olan Termal Suyun işletmesinin 28.10.2021 tarihinde bittiği, jeotermal ısıtma sistemi faaliyetinin sözleşme gereğince devir alındıktan sonra Edremit Belediyesi İktisadi İşletmesi tarafından yürütülmesine Edremit Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 574 sayısı ile karar verildiği, 2022 yılının yeni ısınma sezonunda (Eylül 2022) jeotermal ısıtma sistemi faaliyetinin Belediye Başkanlığınca yapılacağı, yeni sezonda da ısınma hakkından faydalanmak isteyen Vakfımızdan ısınma hizmeti alan abonelerin 2022 yılı ısınma ücretini
Belediyemiz hesaplarına yatıracaklarını belirten bir duyuru yapılmaktadır.

Edremit Belediye Başkanlığı tarafından yapılan bu duyuru doğrudan Vakıf İşletmemizi ilgilendirmesine rağmen Vakfımıza resmi herhangi bir bildirim yapılmamış, vakfımızın bilgisi ve oluru dışında duyuru yapılmıştır.

Duyuruda belirtilen 2022 yılı yeni ısınma sezonunun Belediye tarafından yapılmasına ilişkin vakfımızla herhangi bir devir teslim vb. bir işlem yapılmamış olup, duyurudaki bu konu gerçek dışıdır. Vakıf işletmemiz halen daha jeotermal ısınma hizmetini vermeye devam etmektedir.

Güre Çağdaş Eğitim Vakfımız (Gürçağ) ile mülga Güre Belediyesi arasında (Mülga) Güre Belediye Meclisinin 28.10.1999 tarih, 23 sayılı kararı ile imzalanan “22 yıllığına Termal Suyun Isısının kullanım hakkıyla” ilgili sözleşmenin feshine ilişkin Edremit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 181 sayılı işleminin ve bu karar uyarınca 15 gün içerisinde devir-teslim işlemlerinin yapılmasına ilişkin 21/07/2020 tarih ve E.16539 sayılı işlemine karşı tarafımızca açılan Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nin 2020/1026 Esas ve 2022/244 Karar sayılı İptal davası neticelenmiş ve yüce mahkemenin 21/02/2022 tarihinde oybirliği ile verdiği kararıyla sıcak su kullanım hakkının sonlandırılmasına ve 15 gün içerisinde devir teslim işlemlerinin yapılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak işlemin iptaline karar verilmiştir. Verilen bu karar sonrasında sözleşmenin devam etmekte olduğu açıktır (Mahkeme kararını bilgilenmeniz açısından duyurumuz ekinde sunuyoruz).

Ayrıca yine vakfımız tarafından Edremit Belediyesi Başkanlığına karşı Edremit 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2021/305 Esas sayılı dava dosyası kapsamında dava açılmış olup, işbu dava halen derdesttir.

Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından Edremit Belediye Meclisinin kararının ve 15 gün içinde devir teslim yapılmasına ilişkin kararı iptal edilmiş, Edremit 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava henüz sonuçlanmamış ve Edremit Belediyesi’ne henüz devir teslim yapılmamışken, Edremit Belediyesi’nin sanki jeotermal ısıtma sistemi devralınmış gibi karar alınması ve duyuru yapılması hukuka aykırı olduğu gibi gerçeğe de aykırıdır.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, duyuruda belirtilen Edremit Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 574 sayısı ile kararında vakfımızla ya da vakıf işletmemiz tarafından verilen hizmetle ilgili bir karar alınmamıştır. İlgili kararda sadece Edremit Belediyesi İktisadi İşletmesi (TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ İŞLETMESİ) iştigal konusuna (JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ) faaliyetinin de eklenmesine ilişkindir.  Bu karar kesinlikle jeotermalin alındığı ve işletmesinin belediyeye geçtiğine dair bir karar değildir. Bu şekilde aboneleri yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verilmektedir.

            Değerli abonelerimizin işletmenin devri ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda bilgilendirme yapılacağını, abonelerimizin mağduriyetine engel olunacağını, bunun için vakıf çalışanlarımızın tüm çabalarıyla elinden geleni yapmaya devam edeceğini bildirmek isteriz.

            Jeotermal ısıtma sisteminin işletmesinin halen daha vakfımız tarafından yapılmaya devam ettiğini belirtmek isteriz. Bu kapsamda abonelerimizin ödemelerini eskiden nasıl yapıyorsa aynı şekilde gönül rahatlığı ile vakfımıza yapmaya devam edebileceğini, hukuka aykırı tüm iş ve işlemler için gerek hukuki gerekse cezai tüm takibin yapılacağını siz abonelerimize saygılarımızla duyururuz.

                                                                                                                                                   Vakıf Başkanlığı

Ekler;

İdare mahkemesi kararı

Edremit Belediyesi 05.10.2021 meclis kararı

 

 

Hemen ara