Jeotermal  hakkında

Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. Bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılır. Jeotermal kaynakların üç önemli bileşeni vardır: 1. Isı kaynağı, 2. Isıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan, 3. Suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği. Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara göre daha sığ yerlerde bulunur. Bunun başlıca nedenleri arasında:
 * Magmanın kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması,
 * Kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık farkı sonucunda oluşan ısı akışı,
 * Yeraltı suyunun birkaç kilometre derine inip ısındıktan sonra yüzeye doğru yükselmesi.
Şekil-1’ de tipik bir jeotermal sistem şematik olarak gösterilmiştir.

Yağmur, kar, deniz ve magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar, yeraltı ve reenjeksiyon koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Kısa süreli atmosferik koşullardan etkilenmezler. Ancak, jeotermal rezervuarlardan yapılan sondajlı üretimlerde jeotermal akışkanın çevreye atılmaması ve rezervuarı beslemesi bakımından, işlevi tamamlandıktansonra tekrar yeraltına gönderilmesi (reenjeksiyon) zorunludur. Reenjeksiyon birçok ülkede yasalarla zorunlu hale getirilmiştir.

Jeotermal enerjinin kullanımda hiçbir risk faktörü taşımadığı (patlama, yangın, zehirlenme v.b.) için son derece güvenilir olduğu kanıtlanmıştır.

İtalya Larderello sahasında 1904 yılından beri, Kaliforniya Geyser sahasından 48 yıldır jeotermal elektrik üretilmektedir. 1890’dan beri Boise Idaho’da (ABD) ve 1934’den bu yana Reykjavik-İzlanda’da merkezi ısıtma sistemi bulunmaktadır. Ayrıca, Paris’in banliyölerinde 85.000 konut Jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır.

JEOTERMAL ENERJİ KULANIM ALANLARI

Jeotermal enerjinin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kullanım alanları jeotermal kaynağın sıcaklığına göre çeşitlilik gösterir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Elektrik üretiminde
Merkezi ısıtma, soğutma (konut ve sera ısıtmasında)
Endüstüriyel amaçlı kullanım (Proses ısı temini, Kurutma, v.b.)
Düşük sıcaklıklarda (30°C) kültür balıkçılığı, kar eritme
Kaplıca sıcak su hamamlarında yararlanılır.
Kimyasal madde ve mineral üretimi (Karbondioksit, Gübre, Lityum, Ağır Su, Hidreojen, v.b.)
Mineralli su olarak içilerek kullanımı.

gibi çok çeşitli alanlarda faydalanılmaktadır.

Uygun bir kaynaktaki kullanım çevrimini aşağıdaki gibi basit bir şema ile gösterebiliriz;

 

GÜRE’DE JEOTERMAL

Güre’de jeotermal kaynağı çok eskilere dayanmaktadır. Fakat bu kaynağın ısıtma olarak kullanımı projesi 2006 yıllarında başlamaktadır. Bu yıllarda açılan kuyular ile elde edilen sular (~60°C) ile konut ısıtma projesine başlanmıştır. Sıcaklığın düşük olması elektrik üretimine imkan vermemektedir ama konut ısıtması ve kaplıca turizmi için ideal olmaktadır. Yatırımları günümüzde de devam eden konut ısıtma sistemimizi bu zamana kadar elde edilen tecrübelerle daha iyi noktalara taşımaktayız. Yeni yapılan kuyularımız ile yaklaşık sıcaklığı 70°C derece olan jeotermal suyumuz bulunmaktadır. Güre’de bulunan jeotermal ısıtma sistemimiz basit bir şema olarak aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Bize ulaşın

Güre İskele Mah. Kaplıca Cad. No:9 Afrodit Termal Otel Arkası Jeotermal Isı Merkezi Edremit/BALIKESİR

Hemen ara